O nás‎ > ‎

Proč byl (a je) tady

přidáno: 21. 5. 2012 5:26, autor: Pavel Slipek   [ Aktualizováno 21. 5. 2012 7:03 uživatelem Pavel Slípek ]
Právo a s ním spojené právní informace a vazby tvoří složitý systém, v němž se mnohdy stěží orientují profesionálové.

Od roku 1999 jsme měli ambici  informace uspořádávat přehledným způsobem, předkládat právní informace a ukazovat je v souvislostech i vzájemných vazbách. I když je byl těžký a dlouhodobý úkol, chtěli jsme, aby uživatelé veřejné sítě, kteří na naše stránky zavítali, nebyli pouze pasivními konzumenty předložených informací, ale dokázali se nad předkládanými (i zprostředkovanými) informacemi zamyslet, vyhledat informace související, a aby se případně sami aktivně do tohoto toku informací (a tím i rozvoje projektu) zapojit - např. reakcí na informaci, zasláním polemiky či jiné informace k problematice, nebo vedením samostatného projektu k tomuto tématu.

Za tím účelem vznikala řada menších podprojektů (mezinárodní právo, právo a EU,  ústavní právo, občanské právo ..atd ) viz sekce archiv projektů. Na těchto projektech se podíleli jak studenti, tak absolventi právnické fakulty a řada z nich i díky své prezentaci podprojektu na juristic  nalezla prestižnější uplatnění ve svém oboru.


Původní text z roku 2002 tyto myšleny dokresluje takto:

Domníváme se, že o právu se v naší společnosti žalostně málo informuje. A to je chyba. My se tuto mezeru snažíme alespoň zčásti zaplnit. Proto vyhledáváme informace z volně dostupných právních zdrojů (sbírka zákonů, judikatura, tiskový servis, Parlament), působíme na studenty práv (projekty v rámci plzen.juristic.cz), nabízíme publikační prostor organizacím (www.bkb.cz), vedeme registry informací (knihovna.juristic.cz), přitahujeme pozornost právníků (jobs.juristic.cz)... zkrátka snažíme se všemi dostupnými prostředky soustředit v prostoru juristic.cz co nejvíce informací, které přilákají co nejvíce subjektů a osob za účelem výměny, sdílení, předávání i rozvoje právních informací. Očekáváme od našich návštěvníků i subjektů, se kterými spolupracujeme, stejně poctivý přístup: informace za informace. Nakolik jsou naše vize a ideje obhajitelné ukáže čas.
Každý člověk má jisté právní povědomí – instinktivně ví, co je po právu a co je protiprávní. Ale nezná veškerá svá práva a své povinnosti. To ani nelze. Chceme přispět k tomu, aby se lidé vzdělávali, aby věděli, kde potřebné informace naleznou. Sebevědomí každého člověka se jistě (např. v jednání s úřady) zvýší, bude-li vědět, na co má přesně právo. Stejně tak se zvýší profesionální přístup úředníka k problematice, bude-li mít možnost vidět problém v širších souvislostech. Podobně se může korigovat názor předkladatele zákona, který opomněl při svých úvahách zahrnout určité relevantní souvislosti.
Vše v předchozích odstavcích řečené je odpovědí na otázku, proč je tady juristic.cz. Jistě na první pohled ambiciózní projekt naráží při realizaci často idealistických myšlenek na mantinely komerce, nepochopení či pouhého nedostatku financí na realizaci některých projektů. Jsme ale přesvědčeni, že naše činnost má smysl. Pozitivní ohlasy a návštěvnost (která již překročila 150.000 měsíčních přístupů) nám to potvrzují.

Dnes ( v roce 2012) je zřejmé , kdo na poli předávání právních informacích vítězí. Prostředí tvořené nadšenci nemůže obstát před komerčně zaměřenými projekty, které si mohou dovolit aktualizovat obsah a platit nové informace. Nicméně z řady projektů JURISTIC některé stále plní svou funkci a to nejen minimálně jako archiv informací, ale nově i těch oblastech práva které mohou přinést efektivní interakci mezi základní neplacenou službou pro uživatele  a placený zájem poskytovatele informace (a to nejen v oblasti reklamy). A tyto s novou etapou JURISTIC mohou jen přibývat s cílem dosáhnou cíle projektu z roku 1999 jinými prostředky.