Podpořili nás

Spolek JURISTIC o.s. neměl trvalé zaměstnance, činnost sdružení byla věcí zájmovou. Z drobných příspěvků a občasných darů byl financován především technický provoz celého projektu. Pokud jsme obdrželi menší grant, byl určen na konkrétní podporu projektu (např. projekt rodina.juristic.cz podpořilo OSF Praha v roce 2000).

V současné době technický provoz projektu zajišťuje JURISTIC spol .s r.o.