Současné projekty

 

  • Od 30.6.2011 již není běh projektu zajišťován na námi spravovaných serverech ( o které jsem se starali 10 let do června 2011) , ale v rámci aplikačních hostingů, zejména archivu projektů v rámci statického hostingu AMAZON S3 a google sites.