Lepší datovka pro neziskovky - projekt

Projekt se nezabývá pořízením datové schránky pro neziskovou organizaci, ale její nadstavbou, která může být pro neziskovky zajímavá.

Datová schránka více  a neziskový sektor.
 
 
Víte že ?
1) Datové schránky jsou povinné pro všechny orgány veřejné moci, právnické osoby jako podnikatele, vyjmenované profesní skupiny (např. advokáty). Stát hojně využívá této možnosti komunikace z moci úřední.

2) Zřízení datové schránky je pro občany i neziskovky zdarma, stejně tak jako komunikace s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky? Existuje řada příkladů efektivního použití datové schránky při komunikaci s orgány moci, které šetří občanovi čas i peníze. Ale to neziskovému sektoru moc nepomůže.

 
3) Datovou schránku lze použít i pro komunikaci mezi držiteli datové schránky. Možnost příjmu v tomto případě musí být jeho držitelem nejen povolena, ale odeslání odesílatelem se musí uhradit pomocí ne zcela jednoduchého postupu (jde o tzv. poštovní datovou zprávu).  A cena poštovní datové zprávy začíná na ceně poštovní známky.
 
4) Existují i  studie přesahující použití datové schránky např. k projektu eVoleb ?
My říkáme - proč lépe nevyužít technologie datových schránek i pro neziskový sektor? Přinášíme  koncept návrhu projektového řešení  " datovka pro neziskovky" , čili  pro ty neziskové organizace věnující se ochraně práv nebo otázkám přímé demokracie. Podtitul projektu může být -  nikdo to za nás neudělá, udělejme si to tedy sami.

Spolek JURISTIC o.s. se od roku 1999 věnuje technologii spojené s vyžíváním možností datové sítě internet. V rámci svého projektu www.juristic.cz představoval nejen platformu pro šíření právních informací, ale také technologické zázemí pro řadu projektů a prostor pro neziskové organizace. Více na http://spolek.juristic.cz

V rámci své „refresh aktivity“ připravujeme pro rok 2013 projekt zajímavého řešení pro práci s datovými schránkami a elektronickým podpisem. Cílem řešení je získat pro neziskové organizace takové nástroje, které občanům umožní využít jim stále dostupnější technologii datových schránek směrem k neziskovým organizacím například formou validních forem petic, podpisů, hlasování či jiných iniciativ. V konečném důsledku může jít také o podporu formy přímé demokracie. Minimálním efektem projektu je jednoduše dostupná technologie pro neziskové organizace, maximálním vedlejším cílem je výhodné či efektivní používání  datových zpráv pro neziskové organizace. Hlavním cílem však zůstává autentičnost projevu vůle klienta neziskové organizace (tj. projevu  vůle občana).

Současné řešení datových schránek, které jsou sice pro občany i pro neziskové organizace bezplatně zřízeny, slouží pro bezplatnou komunikaci pouze směrem ke státu. Jinak má technologie řadu nevýhod, které se během projektu pokusíme změnit v případě, že bude o tento projekt předběžný zájem a podaří se nám získat na projekt podporu u donátora.

 
Naše navrhované řešení by bylo ve výsledku pravděpodobně technologicky bezplatně dostupné pro neziskové organizace, tedy na stejném principu na jakém Spolek JURISTIC o.s. poskytoval své technologie dosud. Toto závisí na podpoře, které by se mu dostalo ze strany donátora technologie řešení a případně podmínek, které by Spolek JURISTIC o.s. následně dojednal pro neziskové organizace legislativně či technicky s příslušnými autoritami, samozřejmě po předchozí dohodě o zmocnění s neziskovými organizacemi (tato fáze je však nyní předčasná, projekt je v inicializačním stadiu).
 
 
Příklady použití datové schránky pro neziskovky:
 
- validní právní úkony klienta (plná moc)
- uzavření darovací smlouvy
- prvek přímé demokracie
- poštovní datová zpráva jednoduše
 
 
 
 
Co se stane po vyplnění dotazníku:

  1. Vyplněný dotazník je nezávazný
  2. Podle počtu subjektů vybereme z připravených návrhů řešení vhodný model a s tím oslovíme donátora.
  3. Pokud donátor přislíbí projektu podporou, budeme kontaktovat jednotlivé organizace k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s popisem celého projektu a řešení.
  4. Naším cílem je, aby donátor zaplatil JURISTIC technické řešení, které JURISTIC nabídne bezplatně neziskovým organizacím.
  5. Spojením vhodným nástrojů neziskové organizace využívají výhod autentizace podobně jako orgány veřejné moci.